BLOG
Historial de consultes


18/08/2022 | Aviram
1

Quin és el teu diagnòstic? (108)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En arriben mostres d'una canal de pollastre de pagès de 3 mesos, mascle, amb una inflamació de la barbeta que, a la secció, mostra contingut caseós al seu interior.

Canal de pollastre de pagès amb inflamació de la barbeta.

Canal de pollastre de pagès amb inflamació de la barbeta.

Des de l'aspecte ventral s'observa que la lesió és unilateral.

Des de l'aspecte ventral s'observa que la lesió és unilateral.

En seccionar la barbeta apareix material caseós de color groguenc.

En seccionar la barbeta apareix material caseós de color groguenc.Quin és el teu diagnòstic? (108)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

Les lesions observades corresponen a una cel·lulitis profunda crònica focal i son compatibles amb un cas crònic de còlera aviar (infecció per Pasteurella multocida, es tracta d'una zoonosi). Tot i que en aquest cas no var ser possible aïllar aquest agent infecciós. La presentació més típica és la d'un animal amb tota la cara inflamada.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?

 

A
Salmonel·losi
B
Còlera aviar (P. multocida)
C
Micobacteriosi (M. avium)
D
Granuloma per cos extrany
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
1 comment(s)


  1. Muhammad Kamran
    15/11/2022

    I am very happy to see that this kind of website exists. It’s nice. Kindly upload more of the diagnosis related to poultry if possible on daily basis.

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha