BLOG
Historial de consultes


28/07/2021 | Boví
0

Quin és el teu diagnòstic? (97)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

Una de les mostres que més sovint es remeten al SESC són lesions granulomatoses per descartar tuberculosi. En aquesta ocasió posarem a prova els vostres coneixements de laboratori i us mostrem una tinció especial, sabríeu reconèixer de quina tinció es tracta i què son les estructures de color blau que es poden observar? (EV)

Lesió granulomatosa al nòdul limfàtic mediastínic caudal d'un vedell de12 mesos de raça creuada.

Lesió granulomatosa mineralitzada al nòdul limfàtic mediastínic caudal d'un vedell de 12 mesos de raça creuada. L'animal presentava una lesió similar al parènquima pulmonar.

Tinció especial que mostra la presència d'estructures de color blau tenyides a l'interior de les cèl·lules inflamatòries.

Tinció especial que mostra la presència d'estructures de color blau tenyides a l'interior d'algunes les cèl·lules inflamatòries. Fixeu-vos que s'observen cèl·lules gegants multinucleades.

Un altre fragment del granuloma on les estructures blavoses allargades son força abundants.

Un altre fragment del granuloma on les estructures blavoses allargades son força abundants.Quin és el teu diagnòstic? (97)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar lesions de limfadenitis granulomatosa necrotitzant, amb abundants cèl·lules gegants multinucleades. La tinció que us mostrem correspon a una tinció de gram que evidencia bacils gram positius filamentosos, predominants en les zones no necrosades de la lesió. El cultiu microbiològic va permetre aïllar Nocardia spp. d'aquesta lesió. El diagnòstic histològic de les lesions macroscòpiques compatibles amb Tuberculosi permet descartar en un temps curt la sospita i mantenir la qualificació de l'explotació.

Your answers are highlighted below.

Question 1
De quina tinció es tracta i quines estructures tenyeix?
A
Tinció de Grocott, tenyeix hifes fúngiques.
B
Tinció de Ziehl Neelsen, tenyeix micobacteris.
C
Tinció de Gram, tenyeix Corynebacterium pseudotuberculosis.
D
Tinció de Gram, tenyeix bacils de Nocardia spp.
E
Tinció de PAS, tenyeix les hifes fúngiques.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.


 

 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha