BLOG
Historial de consultes


02/11/2021 | Boví
0

«Ronyons negres» en boví (lipofuscinosi renal)

Ens arriben ronyons de boví amb una coloració anormal curiosa. A la superfície externa s’observa un patró en xarxa de coloració marró clar, que encercla focus mil·limètrics rodons de coloració marró més fosc. A la secció s’observen estries paral·leles de coloració marró pàl·lid i fosc, alternades, que penetren des de la superfície externa de l’escorça fins a la unió corticomedul·lar.

A l’estudi histopatològic s’observa parènquima renal d’arquitectura correcta, sense lesions evidents. La única alteració observada és el dipòsit d’un pigment granular, ocraci, finament refringent al citoplasma de les cèl·lules epitelials dels túbuls contorts proximals. Aquest dipòsit presenta un patró multifocal, alternant àrees on tots els túbuls es troben afectats i àrees on no s’observa aquest pigment, fet que justifica el patró macroscòpic aparent. Es realitza la tinció especial d’àcid periòdic de Schiff (PAS), mitjançant la qual s’observa que el pigment es tenyeix de color vermell-magenta.

Totes aquestes troballes, tan macroscòpiques com microscòpiques, són consistents amb la condició històricament coneguda com ‘’ronyons negres’’ (Black kidney) en boví, causada per l’acumulació de lipofuscina als túbuls renals. Antigament es creia que el pigment que s’acumulava consistia en melanina però els estudis des dels anys 60 l’han classificat com a lipofuscina, donades les seves propietats tintorials i ultraestructurals. La lipofuscina és un pigment que generalment prové de restes degradades de proteïnes i lípids que s’acumulen a cèl·lules (cardíaques, hepàtiques o neurones) com a part del procés normal d’envelliment o en associació amb malalties o desordres.

En el nostre cas aquesta alteració no presenta significació clínica ni patològica i per tant es tracta d’una troballa incidental d’escorxador. Es tracta d’un procés localitzat únicament al ronyó i al limfonode regional, en el qual s’observa el mateix pigment microscòpicament. Alguns estudis recents senyalen una forta predisposició racial o fins i tot una condició d’herència genètica autosòmica recessiva. Tot i això, el desordre genètic concret causant d’aquesta condició o la patogènesis encara no es coneixen. (AC)

‘’Ronyó negre’’ o lipofuscinosi renal. S’observa una coloració marronosa enfosquida a la superfície renal.

«Ronyó negre» o lipofuscinosi renal. S’observa una coloració marronosa enfosquida a la superfície renal.

Detall de la superfície renal. S’observa un patró en xarxa de coloració marró clar que defineix àrees mil·limètriques rodones de coloració marró fosc.

Detall de la superfície renal. S’observa un patró en xarxa de coloració marró clar que defineix àrees mil·limètriques rodones de coloració marró fosc.

Aspecte de la superfície de secció. A l’esquerra trobem un ronyó no afectat (més petit de mida, per tractar-se d’un boví més jove). A la dreta trobem el ronyó afectat que presenta estries de les diferents coloracions marronoses intercalades, afectant la escorça renal des de la superfície fins a la unió corticomedular.

Aspecte de la superfície de secció. A l’esquerra trobem un ronyó no afectat (més petit de mida, per tractar-se d’un boví més jove). A la dreta trobem el ronyó afectat que presenta estries de les diferents coloracions marronoses intercalades, afectant la escorça renal des de la superfície fins a la unió corticomedular.

Histologia (hematoxilina-eosina) del ronyó. S’observen dipòsits de pigment granular refringent ocraci al citoplasma dels túbuls proximals.

Histologia (hematoxilina-eosina) del ronyó. S’observen dipòsits de pigment granular refringent ocraci al citoplasma dels túbuls proximals.

Tinció PAS mitjançant la qual s’observa una coloració magenta del pigment intracitoplasmàtic.

Tinció PAS mitjançant la qual s’observa una coloració magenta del pigment intracitoplasmàtic.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha