BLOG
Historial de consultes


29/05/2023 | Conill
0

Malaltia vírica hemorràgica en una partida de conills.

Arriba al SESC una consulta sobre una partida de 811 conills d’engreix, on s’observa una mortalitat del 2,7% a l’examen antemortem, amb presència d’epistaxis (sortida de sang pel nas). A l’examen postmortem, s’observen animals amb canals hemorràgiques i icterícia, així com alteracions al fetge (coloracions envermellides o pàl·lides, increment de mida), i lesions hemorràgiques a pulmons i ronyons. Totes aquestes troballes fan aixecar la sospita que es tracti d’un cas de malaltia vírica hemorràgica del conill.

La malaltia vírica hemorràgica del conill és una malaltia molt greu, sistèmica, causada per un calicivirus que afecta lagomorfs. Sol causar un quadre hemorràgic agut, caracteritzat clínicament per epistaxis i mort sobtada. En aquest sentit, és improbable que arribin a escorxador animals amb un quadre agut de malaltia vírica hemorràgica. En cas de confirmar-se, la malaltia vírica hemorràgica és de declaració obligatòria donada la seva gravetat i repercussions per la indústria.

S’observa en les mostres estudiades un fetge pàl·lid, friable, i amb un patró lobel·lar marcat. Els pulmons presentaven àrees multifocals envermellides. En una de les canals, a més, es va observar un marcat increment de mida dels ronyons, amb coloració molt enfosquida. També es van observar petèquies a l’epicardi. Es van prendre mostres per al seu estudi histopatològic, així com mostres de fetge en fresc que es van remetre al laboratori nacional de referència (LCV, Algete) per a la detecció del calicivirus causant de la malaltia vírica hemorràgica del conill per PCR.

L’estudi histològic va revelar -en dos de les canals- una hepatitis necrotitzant multifocal periportal, lesió característica de la malaltia vírica hemorràgica. El calicivirus es replica primàriament en hepatòcits i en causa la seva necrosi amb el patró periportal característic. A més, es va observar coagulació intravascular disseminada en una de les canals (en pulmó i ronyó), que és una conseqüència freqüent de la malaltia vírica hemorràgica. La presència de trombosi massiva als glomèruls renals va causar hemorràgies multifocals confluents que els atorgaven l’aspecte hemorràgic. En la canal restant, les lesions pulmonars es corresponien amb aspiració de sang. Els resultats de la PCR, que van resulta positiva en les dues canals, van confirmar la presència d’àcids nucleics de la nova variant del virus de la malaltia hemorràgica del conill.  (AC)

Animal trobat mort a l’examen premortem, que presenta restes de sang a les narines, llavis i pèl.

Animal trobat mort a l’examen antemortem, que presenta restes de sang a les narines, llavis i pèl.

Canal pàl·lida (a sota) i lleugerament ictèrica.

Canal pàl·lida (a sota) i lleugerament ictèrica.

Canal de conill que presenta un increment de mida dels ronyons amb una coloració enfosquida i consistència friable (aspecte hemorràgic). A més, el fetge es troba pàl·lid i presenta un patró lobel·lar evident.

Canal de conill que presenta un increment de mida dels ronyons amb una coloració enfosquida i consistència friable (aspecte hemorràgic). A més, el fetge es troba pàl·lid i presenta un patró lobel·lar evident.

Envermelliment difús de pulmons i presencia de petèquies al miocardi.

Envermelliment difús de pulmons i presencia de petèquies a l'epicardi.

Secció histològica de fetge amb hepatitis necrotitzant periportal a periacinar. En afectar les àrees periportals (interconnectant-les, en patró de bridging) es pot observar a pocs augments com una intensificació del patró lobel·lar.

Secció histològica de fetge amb hepatitis necrotitzant periportal a periacinar. En afectar les àrees periportals (interconnectant-les, en patró de bridging) es pot observar a pocs augments com una intensificació del patró lobel·lar.

Lesió hepàtica a més augments. Es pot observar una tumefacció i rarefacció citoplasmàtica dels hepatòcits (degeneració hidròpica) i necrosi, junt amb presència ocasional de fibrina i inflamació mixta.

Lesió hepàtica a més augments. Es pot observar una tumefacció i rarefacció citoplasmàtica dels hepatòcits (degeneració hidròpica) i necrosi, junt amb presència ocasional de fibrina i inflamació mixta.

Secció histològica de ronyó a pocs augments. Es poden observar hemorràgies multifocals a confluents.

Secció histològica de ronyó a pocs augments. Es poden observar hemorràgies multifocals a confluents.

Ronyó a més augments. Es pot observar un glomèrul amb trombosi difusa dels capil·lars glomerulars i hemorràgia a la càpsula de Bowman.

Ronyó a més augments. Es pot observar un glomèrul amb trombosi (fletxa) difusa dels capil·lars glomerulars i hemorràgia a la càpsula de Bowman.Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats *