BLOG
Historial de consultes


25/01/2017 | Aviram
0

Resum anual 2016

Durant el 2016 el SESC ha gestionat un total de 83 consultes. D’aquestes, 11 eren consultes telemàtiques i les 72 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Durant el 2016 s’han publicat 29 entrades en aquest blog en Català, Espanyol i Anglès. D’aquestes, 13 corresponien a reptes diagnòstics. Hem tingut un total de 39.769 visites.

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant de l'IRTA-CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina.

Us desitgem un any 2017 genial i no dubteu en deixar-nos els vostres comentaris i suggeriments al final de l’entrada!

 

El 2016, el nombre de consultes rebudes ha disminuït un 16% respecte l'any anterior.

El 2016, el nombre de consultes rebudes ha disminuït un 16% respecte l'any anterior.

Com cada any l'espècie que més consultes genera és la bovina. Entre d'altres motius per què s'envien mostres per descartar sospites de malalties zoonòtiques com la Cisticercosi bovina o la Tuberculosi.

Com cada any, l'espècie que més consultes genera és la bovina. Entre d'altres motius per què s'envien mostres per descartar sospites de malalties zoonòtiques com la Cisticercosi bovina o la Tuberculosi.

 

Distribució per òrgans de les consultes rebudes. La majoria de mostres de de múscul/miocardi eren per descartar cisticercosi i les de limfonodes/cavitat toràcica per descartar Tuberculosi.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes. La majoria de mostres de de múscul/miocardi eren per descartar cisticercosi i les de limfonodes/cavitat toràcica per descartar Tuberculosi.

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei de diagnòstic (número d’informes). SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3 del CReSA. NBS2 laboratoris convencionals del CReSA. Els laboratoris de microbiologia i parasitologia són els de la Facultat de Veterinària de la UAB. LVDMI: Laboratori Veterinari de Diagnòstic de Malalties Infeccioses. Es va enviar una mostra al laboratori de referència europeu per Trichinella a Roma, Itàlia (Dr. Pozio). Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei de diagnòstic (número d’informes). SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3 del CReSA. NBS2 laboratoris convencionals del CReSA. Els laboratoris de microbiologia i parasitologia són els de la Facultat de Veterinària de la UAB. LVDMI: Laboratori Veterinari de Diagnòstic de Malalties Infeccioses. Es va enviar una mostra al laboratori de referència europeu per Trichinella a Roma, Itàlia (Dr. Pozio). Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

 

El top ten de països que visiten el blog inclou: Espanya 9.329 (23,46%), Mèxic5.649 (14,20%), Estats Units 2.864 (7,20%), Colombia 2.599 (6,54%), Argentina 2.302 (5,79%), Chile 1.568 (3,94%), Perú 1.377 (3,46%), Ecuador 1.291 (3,25%), Regne Unit 878 (2,21%) i Brazil 600 (1,51%).

El top ten de països que visiten el blog inclou: Espanya 9.329 (23,46%), Mèxic 5.649 (14,20%), Estats Units 2.864 (7,20%), Colombia 2.599 (6,54%), Argentina 2.302 (5,79%), Chile 1.568 (3,94%), Perú 1.377 (3,46%), Ecuador 1.291 (3,25%), Regne Unit 878 (2,21%) i Brazil 600 (1,51%).

 

Taula 1: SOSPITES I DIAGNÒSTICS
SOSPITA Número de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Tuberculosi* 19 47%   (9/19) Tuberculosi (9)**

Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (4)

Limfadenitis fúngica (3)

Adenocarcinoma pulmonar (1)

Pseudotuberculosi preescapular (1)

Peritonitis proliferativa cronica (1)

Cisticercosi 21   48% (10/21) Cisticercosi bovina (10)

Miositis eosinofílica (8)

Miopatia degenerativa (1)

Acúmul de adipocits (1)

Acúmul de teixit limfoide (1)

*En aquesta classificació s’hi inclouen mostres rebudes en les que, tot i que l’inspector/a no es sospitava TBC,  la lesió era compatible macroscòpicament. Destacar que, en els tres casos de granulomes fúngics,   els inspectors que els remetien ja sospitàven d’aquesta etiología. **Els diagnòstics de TBC corresponen a bovins (n=4), caprins (n=3) i porc senglar (n=2).

Respecte l'any anterior hi ha hagut una reducció del número de sospites de tuberculosi remeses (hem passat de 36 a 19). El percentatge de sospites confirmades com a TBC es manté al voltant del 50%, remarcar la importància de no baixar la guàrdia i analitzar tots els granulomes compatibles amb Tuberculosi per reforçar el programa de vigilància d'aquesta zoonosi.

 

Taula 2: Resum de les consultes i diagnòstics
Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 14 TBC (9)

Malaltia de Marek (1)

Pseudotuberculosi preescapular (1)

Limfadenitis purulenta (Trueperella pyogenes) (1)

Hepatitis abscedificant i fibrosi (Trueperella pyogenes) (1)

Mal roig (1)

Neoplasia 10 Neoplasia limfoide (3)

Adenocarcinoma pulmonar (1)

Papiloma cutani (1)

Liposarcoma intratoràcic (1)

Carcinoma cortico-adrenal (1)

Hemangioma (1)

Leucèmia de cèl·lules B (1)

Adenocarcinoma ovàric (1)

Paràsits 16 Cisticercosi bovina (10)

Toxocara cati (2)

Triquinella (1)

Cysticercus pisiformis (1)

Cysticercus ovis + Cysticercus tenuicollis (1)

Sarna (1)

Inflamatori 26 Miositis eosinofilica (8)

Dermatitis inespecífiques (4)

Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (4)

Mamitis (2)

Malaltia del greix groc (2)

Peritonitis proliferativa crònica (1)

Necrosi del greix (1)

Pneumònia granulomatosa crònica (1)

Cirrosi hepàtica (1)

Dermatitis ulcerativa (1)

Dermatitis per picadura d’artòpode (1)

Fúngic 4 Limfadenitis fúngica (3)

Limfadenitis i hepatitis granulomatosa fúngica (1)

Altres 9 Miopatia degenerativa (1)

Acúmul de adipocits al miocardi (1)

Acúmul de teixit limfoide al miocardi (1)

Fibrosi i amiloidosi renal (1)

Emfisema intestinal (1)

Quist epitelial hepàtic (1)

Hematoma (1)

Melanosi maculosa (1)

Hepatopatia crònica (1)

Consultes no diagnòstiques 3 Consulta sobre lesions de TBC en cavall (1)

Consulta sobre mamitis en truges lactants (1)

Consulta sobre diagnòstic serològic de cisticercosi (1)

 

 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha