BLOG
Historial de consultes


21/03/2022 | Aviram
0

Resum anual 2021

Durant el 2021 el SESC ha gestionat un total de 106 consultes. D’aquestes, 6 eren consultes telemàtiques i les 100 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant de l’IRTA-CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina i d’aquest servei.

Evolució del número de consultes al SESC.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. Enguany han augmentat les consultes d'establiments de manipulació de caça i també, lleugerament, les consultes d'aviram i conills, però no hem rebut cap consulta de cavalls.

A continuació toca fer una ullada al comptador de granulomes ja que la vigilància passiva a escorxador és una eina essencial en el control de la Tuberculosi animal. Enguany s'han vehiculat a través del SESC un total de 53 troballes d'escorxador compatibles amb tuberculosi de diferents espècies. D'aquestes, 25 han estat confirmades com a micobacteris del complexe M.tuberculosis, un com a M.avium,  i una pendent de resultat de cultiu. Com a resum tenim que un 49% (26/53) de les sospites eren granulomes compatibles amb tuberculosi.  Aquesta xifra reflecteix un augment dels brots de tuberculosi en ramats domèstics 5 dels quals han estat detectats a través del SESC, evidenciant la importància  del paper  de la vigilància passiva a escorxadors en el control d'aquesta malaltia. Cal també destacar l'augment de la detecció de casos de tuberculosi en senglar: s'han detectat durant el 2021 un total de 11 casos de tuberculosi en senglar. El difícil accés a mostres de teixits de fauna silvestre fa que la inspecció postmortem en els establiments de manipulació de caça sigui una font d'informació molt valuosa per al control de la tuberculosi en fauna silvestre.  De del SESC animem als inspectors d'aquests establiments a fer incisions sistemàtiques als nòduls limfàtics submandibulars de senglar, òrgan diana per a la detecció de lesions d'aquesta malaltia. (EV)

Taula1 : Resum de les sospites de malalties de declaració obligatòria i zoonosis dels veterinaris que enviaven les mostres i altres processos que s’han diagnosticat.

SOSPITES I DIAGNÒSTICS
SOSPITA Nº de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Lesions compatibles amb Tuberculosi* 53 49% (26/53)
Tuberculosi    26**
Limfadenitis fúngica 3
Limfadenitis granulomatosa (no TBC). 4
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Rhodococcus equii) 1
Limfadenitis fúngica + Pneumònia Bacteriana (Nocardia spp) 1
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Staphylococcus/Aeromonas) 1
Hiperplàsia fol·licular limfoide. 1
Mycoplasma bovis + Pasteurella multocida 1
Fibrolipoma 1
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Staphylococcus aureus) 1
Granuloma hepàtic parasitari. 1
Limfadenitis piogranulomtosa (Nocardia spp) 1
Pneumònia piogranulomatosa (Nocardia spp.) 1
Micobacteriosi aviar (M.avium sbsp. avium) 1
Granulomes parasitaris 1
Hepatitis parasitària. 1
Broncopneumònia purulenta - abscedificant (T.pyogenes) 1
Limfadenitis granulomatosa. (Streptococcus dysgalactiae subsp. Equisimilis i Clostridium spp.) 1
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Actinobacillus lignieresii) 1
Lesions compatibles amb Cisticercosi bovina 18   22% (4/18)
Cisticercosi bovina 4
Tumor adenomatoide miocardic. 4
Miositis eosinofílica 4
Hamartoma vascular 2
Lipoma 1
Tumor de baina nerviosa perifèrica. 1
Quist valvular congènit. 1
Sense lesions. 1
Lesions compatibles amb PPA/PPC*** 4 0% (0/4)
Diàtesi hemorràgica inespecífica. 3
Síndrome de dermatitis i nefropatia porcí (SDNP) 1
Infart esplènic. 1

*En aquesta classificació s’hi inclouen mostres rebudes en les que, tot i que l’inspector/a no sospitava TBC,  la lesió era compatible macroscòpicament.

**Els diagnòstics de TBC corresponen a bovins 15 LCT (14 confirmats CMT PCR/cultiu, un PCR- cultiu pendent), caprins (1 LCT) i porc senglar 11 LCT (11 confirmats CMT PCR/cultiu).

***En tots els casos van ser animals aïllats amb lesions de diàtesi hemorràgica compatibles amb PPA/PPC però que no suposaven una sospita seriosa, la infecció es va descartar mitjançant diagnòstic molecular (PCR) i estudi histopatològic.

Taula 2: Resum de consultes i diagnòstics

Resum de les consultes i diagnòstics
Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 50
TBC 26
Septicèmia bacteriana (E.coli) 3
Tromboembolisme bacterià. 1
Pleuropneumònia fibrinopurulenta (S. aureus) 1
Mycoplasma gallisepticum 1
Hepatitis abscedificant (Trueperella pyogenes) 1
Hepatitis bacteriana 1
Rinitis atròfica 1
Limfadenitis granulomatosa. (Streptococcus dysgalactiae subsp. Equisimilis i Clostridium spp.) 1
Mycoplasma bovis + Pasteurella multocida 1
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Actinobacillus lignieresii) 1
Pielonefritis bacteriana 1
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Rhodococcus equii) 1
Pneumònia piogranulomatosa per Nocardia spp. 1
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Staphylococcus aureus) 1
Septicèmia bacteriana (Actinobacillus pleunopneumoniae) 1
Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (Staphylococcus/Aeromonas) 1
Broncopneumònia purulenta - abscedificant (T.pyogenes) 1
Septicèmia bacteriana (Enterococcus faecalis) 1
Limfadenitis piogranulomtosa (Nocardia spp) 1
Anaplasma ovis 1
Micobacteriosi aviar (M.avium sbsp. avium) 1
Infecciós/Fúngic 1 Limfadenitis fúngica + Pneumònia Bacteriana (Nocardia spp)                       1
Fúngic 3 Limfadenitis fúngica  3
Neoplàsia 8
Tumor adenomatoide miocàrdic. 4
Fibrolipoma 1
Tumor de baina nerviosa perifèrica. 1
Limfoma 1
Lipoma 1
Paràsits 17
Miositis eosinofílica 4
Cisticercosi bovina 4
Hepatitis crònica parasitària 3
Besnoitiasi 1
C. tenuicollis 1
Granulomes parasitaris 1
Cisticercosi ovina 1
Probablement no trichinella (Toxocara?) 1
Consulta sobre potencial zoonòtic dels fetges de taques blaques (A.suum) 1
Inflamatori 9
Limfadenitis granulomatosa (no TBC). 4
Probable miositis/lipomatosi 1
Hiperplàsia fol·licular limfoide. 1
Síndrome de dermatitis i nefropatia porcí (SDNP) 1
Dermatitis per picada d'insecte. 1
Panniculitis limfoplasmocitària. 1
Altres 24
Diàtesi hemorràgica inespecífica. 3
Ronyó poliquísitc 3
Quist epitelial 2
Hamartoma vascular 2
Consulta no diagnòstica sobre la prova alcohol-èter per determinar icterícia. 1
Fibromatosi auricular 1
Telangièctasi 1
Pigments carotenoides (probable) 1
Porfíria 1
Hernia hepàtica toràcica. 1
Quist hepàtic serós 1
Quist valvular congènit. 1
Sense diagnòstic. 1
Icterícia 1
Sense lesions. 1
Infart esplènic. 1
Consulta no diagnòstica sobre descripció de lesions en canals de pollastre. 1
Limfangièctasi congènita. 1


Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha